Đang xem

Giả vờ hoàn hảo – kỹ năng không dành cho CEO

CEO không phải là một người toàn năng. Họ có thể mạnh ở rất nhiều mảng nhưng không phải cái gì họ cũng có thể làm được. Tự coi mình là hoàn hảo sẽ không phải là một vị CEO…

1 2 3 4