Browsing: Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh

Yếu tố lời nói trong việc giao tiếp kinh doanh là điều cần thiết. Nhưng ngoài yếu tố lời nói ra, những kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong kinh doanh

Trong việc kinh doanh, ngoài việc giao tiếp trực tiếp với đối tác, giao tiếp qua điện thoại cũng là một phương thức quan trọng. Bởi các cuộc gặp mặt trực tiếp thường tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy,…

1 2 3