Đang xem

Carnegie – người dẫn đường cho giới doanh nhân 3

Carnegie – người dẫn đường cho giới doanh nhân

“Tôi tin rằng cách phòng ngừa tranh cãi tốt nhất là công nhận khả năng và dành sự quan tâm chân thành đến người khác cũng như vui mừng trong sự thành công của họ… Không có hành động tốt…