Đang xem

Nên nuôi loại cá gì trong hồ xi măng?
Nên nuôi loại cá gì trong hồ xi măng?

Khác với các loại bể kính, bể xi măng sẽ khiến người nuôi cá quản lý được chất lượng thủy sinh trong bể. Vì vậy mà bạn cần phải chú ý đến việc xử lý hồ cũng như chọn loại…

1 2 3 10