Mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch cần điều kiện gì?

0

Hiện nay, ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc thực phẩm sạch hay bẩn. để đáp ứng nhu cầu của thị trường thì có rất nhiều hộ kinh doanh đang có nhu cầu mở cửa hàng rau sạch. Vậy điều kiện để mở cửa hàng rau sạch là gì?.

 1. Căn cứ pháp lý:

Điều 66, Điều 71 nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 12 nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

 1. Điều kiện kinh doanh thực phẩm sạch:

Căn cứ quy định tại Điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP điều kiện đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh.
 • Sử dụng dưới 10 lao động.

Khi bạn có đủ điều kiện trên thì bạn được đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, mặt hàng kinh doanh mà bạn dự định kinh doanh là thực phẩm nên bạn phải có giấy chứng nhận là cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 12 nghị định số 38/2012/NĐ-CP.

Mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch cần điều kiện gì? 1

để mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch cần tuân thủ một số điều kiện

 1. thủ tục đăng ký kinh doanh:

Căn cứ quy định tại Điều 71 nghị định 78/2015/NĐ-CP thủ tục đăng ký kinh doanh thực hiện như sau:

 • Chủ hộ kinh doanh gửi: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện: nghành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấp kinh doanh; tên hộ kinh doanh phù hợp quy định của pháp luật; nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy đinh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao: Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
 1. hồ sơ đăng ký kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm các nội dung sau:
 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh.

Mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch cần điều kiện gì? 2

chuẩn bị hồ sơ đang ký kinh doanh

 • Số vốn kinh doanh.
 • Số lao động.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh.
 • Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 • Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.
 • Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần.

Sau khi thành lập hộ kinh doanh, bạn có thể thành lập chuỗi cửa hàng dưới hình thức chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể bạn phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu bạn thành lập cửa hàng kinh doanh hoặc thành lập công ty theo quy định tại Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP:

“Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở), trừ các trường hợp sau:

 1. a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 2. b) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 3. c) Bán hàng rong;
 4. d) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.”

>> Kinh nghiệm kinh doanh tạp hóa tại nhà cho người mới bắt đầu

Được tổng hợp bởi kinhdoanhgioi.net

Share.

Comments are closed.