Làm thế nào để đội ngũ nhân viên trở nền bền vững

0

Làm thế nào để có được một tập thể đoàn kết nhất trí, điều này yêu cầu người lãnh đạo phải thường xuyên tác động đến các đội ngũ để giữa họ có những mối liên kết bền vững trong công việc, có sự tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong các công việc chung của nhóm hay cả công ty.

Kinh doanh giỏi

Những biện pháp

Mỗi người là một cá thể riêng biệt trong xã hội, cuộc sống khiến họ phải hòa nhập vào tập thể với những cá tính, thói quen khác nhau vì vậy không tránh khỏi có lúc sự nảy sinh những xích mích, bất đồng.

Để có được một tập thể đoàn kết nhất trí, người lãnh đạo bộ phận cần thực hiện công tác xây dựng đội ngũ thường xuyên. Dưới đây là một số biện pháp:

Cùng thực hiện các dự án chung

Tùy theo điều kiện và căn cứ vào đặc điểm công việc thường xuyên đề nghị các nhân viên tiến hành những dự án chung, thu hút sự tham gia của hầu hết các thành viên trong tập thể.

Trong quá trình thực hiện nhân viên sẽ không chỉ rèn thói quen trao đổi với nhau, mà còn học cách cùng làm việc và đạt hiệu quả chung.

Thường xuyên tiến hành thảo luận nhóm

Trong một tập thể, giữa các thành viên có thể xuất hiện những bất đồng hay mâu thuẫn khác nhau, vậy biện pháp tốt nhất là thảo luận thường và cùng tìm hướng giải quyết.

Tại những cuộc họp nội bộ như vậy, nên đề nghị mỗi người phát biểu bày tỏ ý kiến của mình, đưa ra sáng kiến mới và các thành viên tham gia sẽ có điều kiện lắng nghe và hiểu nhau hơn.

Tổ chức kỷ niệm những sự kiện chung

Nên tổ chức ăn mừng những thành công dù lớn dù nhỏ của từng bộ phận trong cơ quan như kết thúc thắng lợi một dự án, ký kết thành công hợp đồng… Và cần nhấn mạnh nhờ vào nỗ lực của cả tập thể chứ không riêng một cá nhân nào.

Tổ chức hoạt động bên ngoài công ty

Không có gì thống nhất mọi người bằng những hoạt động bên ngoài công ty. Đó có thể là thể thao, đi ăn chung, hát karaoke sau giờ làm, hay đi dã ngoại.

Nguồn – Interent

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng