Browsing: Kinh nghiệm kinh doanh

Những kinh nghiệm được rút ra từ quá trình kinh doanh của các doanh nhân thành đạt. Những bài học thu được từ những thành công, hay thất bại của họ đều là nguồn kiến thức cho người bước sau. Dù là người khởi nghiệp kinh doanh truyền thống, hay kinh doanh online, bạn đều cần phải tham khảo chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước.

Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh

Yếu tố lời nói trong việc giao tiếp kinh doanh là điều cần thiết. Nhưng ngoài yếu tố lời nói ra, những kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong kinh doanh

Trong việc kinh doanh, ngoài việc giao tiếp trực tiếp với đối tác, giao tiếp qua điện thoại cũng là một phương thức quan trọng. Bởi các cuộc gặp mặt trực tiếp thường tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy,…

1 2 3 6