Đang xem

Tại sao doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh? Làm thế nào để có được một chiến lược kinh doanh tốt? Chiến lược kinh doanh thành công cần những điều kiện gì?

Những thay đổi cần có của một CFO trong thời kỳ mới

Thay vì chỉ chuyên lo các công việc hậu trường (backoffice) như trước, các giám đốc tài chính (CFO) trong thời hiện đại phải dành càng nhiều thời gian hơn cho hoạt động bên ngoài (frontoffice) – Ông Peter Cheng, CFO Microsoft Việt…

1 2 3 4 5 8