Bộ Tư pháp rà soát lại việc xử lý hình sự lĩnh vực công nghệ

0

Theo kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp Bộ Tư pháp sẽ rà soát lại Điều 292 của Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan việc xử lý hình sự các sai phạm trong lĩnh vực công nghệ nhất là các dịch vụ trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo đó, Bộ Tư pháp cho biết, gần đây Bộ đã nhận được nhiều kiến nghị đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp về việc rà soát lại Điều 292 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Đặc biệt là quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 292 – “các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật”.

Sau khi xem xét những kiến nghị này, Bộ Tư pháp cho rằng, cần phải được nghiên cứu nghiêm túc trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bộ, ngành nhất là các cơ quan thực thi pháp luật để không cản trở doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

Như vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã có thể yên tâm phần nào vì sản phẩm chạy thử chưa phải xin giấy phép nếu không muốn bị xử lý hình sự.

Minh Hải (Báo Đầu tư)

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng