Browsing: Câu chuyện kinh doanh

Những câu chuyện hay về việc chia sẻ kinh doanh thành công của các doanh nhân thành đạt. Những tình huống thực tế mà họ phải đối mặt trên con đường xây dựng sự nghiệp. Những thất bại mà họ đã vượt qua, hay những tình huống mang ý nghĩa thay đổi con đường sự nghiệp của họ.

Cách giao tiếp bằng mắt cho người nhút nhát
Cách giao tiếp bằng mắt cho người nhút nhát

Những người nhút nhát thường gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp. Bởi họ gặp khó khăn lớn trong giao tiếp, đối thoại với người khác, dù là đồng nghiệp hay người thân quen.