Browsing: Câu chuyện kinh doanh

Những câu chuyện hay về việc chia sẻ kinh doanh thành công của các doanh nhân thành đạt. Những tình huống thực tế mà họ phải đối mặt trên con đường xây dựng sự nghiệp. Những thất bại mà họ đã vượt qua, hay những tình huống mang ý nghĩa thay đổi con đường sự nghiệp của họ.

Sao Việt và tự kinh doanh như nào?
Dàn sao Việt “hốt bạc” nhờ kinh doanh

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, kinh doanh là một trong những lĩnh vực được nhiều sao Việt yêu thích lựa chọn. Sau đây là những sao Việt kinh doanh và đã đạt được không ít thành công 

1 2 3 4